รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา
34 หมู่ 5   ตำบลบางคลาน  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์ 056-030-387 เบอร์แฟกส์ -
Email : phi-boon@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :